Rovnako ako majú plastové a drevené okná svoje výhody a nevýhody, aj u hliníkových oknách možno očakávať isté prednosti aj nedostatky. Aj keď sa hliník zdá byť v istom ohľade prekonaným materiálom, dnešné technologické postupy spracovania ho opäť navracajú medzi moderné a vysoko funkčné možnosti, ako dodať nevyhnutný prvok budove, ktorá sa nachádza v oblastiach so zhoršenými poveternostnými podmienkami.
Výhody hliníkových okien sú veľká statická odolnosť a únosnosť, ktorá znamená možnosť zhotovenia okien takých rozmerov, ktoré pri použití plastu ani dreva nie sú možné. Vytvorenie rozsiahlych zostáv, ktoré sú samonosné či prípadne nesené štíhlou nosnou konštrukciou z ocele alebo iného vhodného materiálu. Hliníkové profily sú veľmi štíhle, čo prispieva k elegantnému vzhľadu výrobkov.

dom s oknami

Výhodou je úplná odolnosť voči poveternostným vplyvom v porovnaní s plastom a drevom, sú oveľa ľahšie, nezaťažujú stavebnú konštrukciu v takej miere. Povrchová úprava profilov je veľmi variabilná, v prípade potreby je možné použiť kompletnú ponuku farebnej škály. Recyklácia materiálu je možná v plnej miere. Hliníkové okná https://lmmont.sk/okna-brany-hlinikove-systemy/hlinikove-okna-a-dvere/ vykazujú tvarovú stálosť, na ktorú nemá počasie vplyv, čo je jeden z nedostatkov plastu a dreva. Samozrejme majú aj svoje nevýhody. Hlavnou nevýhodou je vysoká obstarávacia cena.

hlinikove okno

Tepelno-izolačné vlastnosti nedosahujú s výnimkou tých najdokonalejších profilových skupín hodnôt porovnateľných s drevom a plastom. Nevýhodou je aj dĺžková rozťažnosť pri zmenách teplôt, ktorá spôsobuje dilatačné pohyby v konštrukcii. Hliníkové okná nachádzajú uplatnenie väčšinou u veľkých exkluzívnych stavebných celkov a predovšetkým u presklených fasád. Ich podiel na trhu tvorí približne 10% celkového objemu.