Z každého rohu počúvame, že informačné technológie napredujú. Vieme vôbec, čo informačná technológia znamená? Ako ju vysvetliť?
Výraz informačná technológia alebo informačné technológie možno definovať ako systémy, zariadenie, komponenty a softvér, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vyhľadávania, spracovania a ukladania informácií vo všetkých centrách ľudskej činnosti, napríklad domov, úrad, továreň, a ktorých použitie vo všeobecnosti vyžaduje použitie elektronicky alebo podobnej technológie.svet počítačov
Základné funkcie IT, napríklad uskladnenie dát, spracovanie a prenos údajov, sa stali pre organizácie bežne dostupné. Väčšina produktov od rôznych dodávateľov neposkytuje mimoriadnu funkcionalitu, ktorá by zvýhodňovala zákazníka v konkurenčnom boji. Informačné technológie sa menia zo strategického zdroja na komoditu.
IT predstavujú pre podnikateľov náklad, ktorí musia platiť. Význam informačných technológií sa prirovnáva k elektrine alebo telefónu. Ak by vypadla elektrina, ľudia by začali panikáriť. Takisto, aj keď by prestali fungovať informačné technológie, firmy by skrachovali. Dodávatelia povzbudzujú zákazníkov investovať a rýchlejšie prijímať nové technológie. Inovačný prístup sa ale nevypláca. Je nutné počkať, kým najnovšie technológie dozrejú a nechať konkurenciu zaplatiť vyššiu začiatočnú cenu, ktorá väčšinu noviniek sprevádza. Väčšina organizácií investuje do informačných technológií priveľa a na odplatu získa veľmi málo.
Treba počkať, kým najnovšie technológie dozrejú a nechať konkurenciu zaplatiť vyššiu začiatočnú cenu, ktorá väčšinu noviniek sprevádza. Tieto zbytočné investície podnikov sú viditeľné napríklad na osobných počítačov. Firmy každoročne nakúpia sto miliónov nových počítačov. Väčšina používateľov potrebuje iba základné aplikácie, napríklad textový editor, e-mail, či tabuľkový kalkulátor.bezpečné myslenie človeka
Ako sú tieto technológie zabezpečené? Bezpečnosť a ochrana dát je tiež horúcou témou. Po záplave útokov na webové servery sa dostali do popredia bezpečnostné diery softvéru, ktoré využívajú rôzni hackeri a počítačové vírusy. Digitálni nepriatelia spôsobili v posledných rokoch na globálnej úrovni významné, hoci ťažko vyčísliteľné škody.
Ďalšie mesiace aj roky môžu byť z oblasti bezpečnosti oveľa horšie. Dáta a osobné údaje sú čím ďalej menej chránené, pretože aj hackeri sa vyvíjajú. Sú na oveľa vyššej úrovni ako kedysi. Aj rôzne ochrany počítačov sa zdokonaľujú. Je vývoj týchto bezpečnostných programov dostatočný?